Gayrimenkul yatırım fonlarının fiyatı Türkiye de genellikle yılda iki kere açıklanmakta ve yılda iki kez giriş ve çıkış yapılabilmektedir. 1 Ocak – 30 Haziran tarih aralığında oluşturulan talepler, 30 Haziran gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleşmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının Avantajları;

İstikrarlı  yatırımcılar, gayrimenkul yatırım fonlarıyla birlikte kişisel olarak yüksek kapasiteli projelere katılabilmeleri olanağını elde etmişlerdir.

Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Ortaklığı
Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Ortaklığı


Sürekli ve nitelikli yatırımcılar; yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla 1 milyon TL tutarında finansal varlığa sahip olan tüzel ve gerçek kişilerden meydana gelmektedir .Yatırım fonlarıyla gayrimenkule ortak olan yatırımcı;yönetim, bakım, onarım, denetim gibi konuları kendi bünyelerinin dışında profesyonellere devir edebilmeleri mümkündür.


En önemli avantajlarından biri vergidir. Çünkü Gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen gelirler,aynı menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen gelirler gibi  %10 oranında stopaj ödemekle yükümlüdürler.


Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yatırım fonların  Farklı Yönleri…

Gayrimenkul yatırım fonunun ve GYO’lar ortak yönleri dışında birbirinden farklı yükümlülükleri de bulunmaktadır;

-Gayrimenkul yatırımında kira kazancına sahip olması durumunda gayrimenkul sermaye iradına ilişkin beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır. Fakat Yatırımcı açısından bu durum tam tersidir yani herhangi bir beyanname yükümlülüğü yoktur.

İlginizi Çekebilir :  Ülkemizde Doların Hız Kesmeyen Yükselişi

- GYO’lar gayrimenkul geliştirme faaliyeti yapabiliyorken, fonun bu faaliyeti yapamıyor olmasıdır.

-GYO’lar aynı zamanda yatırım ortaklığı konumunda oldukları için kendi sahip olduğu gayrimenkulleri ayni sermaye olarak değerlendirebilirken, Gayrimenkul Yatırım Fonlar direk ayni sermaye olarak koyamaz. Sahip olduğu gayrimenkulün satışı yoluyla bunu gerçekleştirebilir.

-GYO lar sadece yurtiçi değil uluslararası taşınmazlara yatırım yapabilirken,Fonlar için bu durum mümkün değildir.

Dünya Uygulamaları...

Ağırlıklı olarak Avrupa da kullanılan Gayrimenkul Yatırım fonlarının büyüklüğü Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliğinin (EFAMA)  en son açıkladığı verilere göre 2015 yılına göre %46 büyüyerek 595 milyar avro ya yükselmiştir. Avrupa da fonun en çok yoğunlaştığı ülkeler Almanya ve Fransa dır.

Uluslararası anlamda sunumu kolaylaştırmak ve yatırımcı hsklsrını korumak adına yatırım ortaklığı ve yatırım fonların esaslarını,sınırlarını belirlemek için UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) denen yapı ortaya çıkmıştır.Dünyadaki bu gelişmeler Gayrimenkul Yatırım Fonun Ülkemizdekinin aksine giderek büyümüş ve Gayrimenkul yatırım  fonları 2,05 milyar dolar seviyelerine yükselmiş durumda.


Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Ortaklığı


KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCENİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Daha yeni Daha eski