Girişim ve Girişimcilik Kavramları

Girişim kelimesinin sözlük anlamı “Bir işe girişme, teşebbüs” şeklinde tanımlamaktadır.  Bir işe girişmenin temel amacı üretim etkinliğinde bulunmaktır. Bu üretim bir üretim yerinde gerçekleştirilir. Bu yere girişim denilmektedir.

Girişimcilik Nedir? Girişimci Kime Denir?
Girişimcilik Nedir? Girişimci Kime Denir?

Bir mal veya hizmeti üretmek amacıyla yapılan üretim etkinliğine girişim, bu işin sürekli olarak sürdürülmesine de girişimcilik denir.Girişimci; Ekonomik mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getiren, kar amacı güden, fırsat yaratan veya fırsatları değerlendirebilen, kendini kanıtlama arzusu olan, bağımsız iş yapabilme isteği duyan, yenilikçi, yaratıcı özelliği olan, farklılık yaratabilen ve en önemlisi riski göze alabilen, risklere katlanabilen kişidir.Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi, bir girişimcinin iyi bir psikolog, iyi bir sosyolog, iyi bir hukukçu ve iyi bir muhasebeci veya mali müşavir ve iyi bir ekonomist olması gerekir.

Gişimci Kimdir?

 • Pazarda var olan fırsatları belirler
 • İhtiyaçları veya fırsatları iş fikrine dönüştürür
 • Risk üstlenir
 • Kaynakları bir araya getirir (Ham madde, iş gücü, sermaye, fikir girişimci)
      İlginizi Çekebilir : İş Kurmak İstiyorum Ne İş Yapabilirim?

Girişimci Gibi Düşünmek Nedir?

 • Kendinize karşı dürüst olun
 • Kendinize inanın ve güvenin.
 • Her zaman nereden geldiğinizi anımsayın
 • Her zaman acı bir gerçekle yüzleşebileceğinize hazırlıklı olun
 • İki aylık nakdiniz varken, altı aylık nakdiniz varmış gibi davranmayın
 • Kararlılık düzeyinizi doğru tanımlayın
 • Güçlerinizi ve farklılıklarınızı bilin, bunları çevrenize hissettirin.
 • Müşterilerinizi iyi tanıyın ve onların önceliğini unutmayın
 • Rakiplerinizi ve hitap edeceğiniz müşteriyi ve pazarı iyi tanıyın
 • Kendinizi ifade etmenin yollarını öğrenin

Girişimcinin Sorumlulukları

Bir girişimcinin karşısına çıkabileceği fırsatların işletmesi veya kendisi için bir fırsat mı veya bir tehlike mi olacağını bilmesi gerekir. Bu nedenle çevresel faktörleri göz önünde bulundurması gerekir.
 • Girişimci teknolojideki değişme ve gelişmelerin ürettiği ürünlerin maliyetine ve kalitesine nasıl bir etki yapabileceğini hesaplamalıdır.
 • Girişimci istihdam yaratabilmelidir.
 • Girişimci ülke ekonomisine katkı sağlamalıdır.

Girişimci ile Yönetici arasındaki Fark

Her girişimci bir yöneticidir ama her yönetici bir girişimci değildir. Çünkü girişimci ticari faaliyeti sonunda kar veya zarar edebilir. Bir yönetici ise işletmenin kar veya zararından sorumlu değildir. O sadece maaşını almasını bilir.

Girişimcinin Özellikleri:

Başarılı bir girişimci; Çalışkanlık, organizasyon, yönetim ve denetim ve organizasyon yeteneği, pozitif olma, bilgili, kendisiyle barışık, çevresiyle iyi iletişim kurabilme özelliği, azimli, sabırlı, sebat etmesini bilme, basiretli yani ileriyi görebilme. Kararlılık, kendine güven, sürekli kendini yenileme, sorumluluk üstlenebilme, dayanıklı, dinamik, pazarı bilme, büyüme tutkusu olma, yenilikçi ve yaratıcı, öz güveni yüksek, iyi bir vizyon sahibi ve riski göze alabilme gibi özelliklere sahip olması gerekir.

İlginizi Çekebilir : Yatırımcılar İçin Forex Terminolojisi

Bir girişimcinin yukarıda sayılan özelliklerinin yanında kişisel yetkinliklere de sahip olması gerekir. Örneğin, zeki ve akıllı olmak, İşine bağlılık, dürüstlük ve güvenilir olmak, hoşgörülü ve anlayışlı olmak, takım çalışmasını bilmek.

Girişimci için Başarının Temel Kuralları

 • Hedeflerinizi belirleyin
 • Zaman yönetimini öğrenin
 • Pozitif yani olumlu düşünün
 • Kendinize inanın ve güvenin
 • Stresle başa çıkmanın yollarını arayın
 • İnsan ilişkilerine önem verin
 • Başarıyı hedefleyin ve planlayın
 • Değişimin takipçisi değil, önderi olun.
 • Finansal ustalık edinin

Hedef Nedir?

Hedef, insanın varmak, ulaşmak istediği yerdir, amaçtır. Hedef nasıl olmalıdır.
 1. S= Specific (Belirli) olmalı
 2. M= Masurable (Ölçülebilir)
 3. A= Attainable (Ulaşılabilir)
 4. R= Realistic (Gerçekçi)
 5. Timely (Zaman Çizelgeli) olmalıdır.

Girişimcilikte Başarısızlık Faktörleri

 • Girişimcilerin girişim alanlarıyla ilgili yeterince bilgi, beceri ve deneyime sahip olmamaları
 • Girişimcinin iş hayatının zorluklarına ve sorumluluklarına dayanacak kadar güçlü bir kişiliğe sahip olmamaları.
 • Girişimcinin girişimcilik faaliyetleri ile ilgili yeterli bir öz kaynağa sahip olmaması ve bu nedenle başvurduğu banka kredileri sonucu büyük bir faiz yüküyle karşılaşması,
 • Girişimcinin sürekli olarak başkalarını taklit etmesi, kendisinin yeni bir şey yaratamaması, yaratıcı olmaması
 • Girişimcinin gerek iş hayatında ve gerekse sosyal hayatında dürüstlüğü ve güvenirliği sarsacak tutum ve davranışlarda bulunması
 • Girişimcinin yeteri kadar pazarı ve piyasayı tanımaması veya araştırmaması
 • Girişimcinin rakiplerini iyi tanımaması
 • Fazla hırslı olmak
 • Hayır demesini bilmemek
 • İşin hızlı büyümesi ve ona ayak uyduramamak
 • Kalifiye eleman bulamama veya onlara yeterince ücret verememe
 • Satış veya hizmet sonrası hizmet yetersizliği Fiyat politikasının yanlışlığı
 • Nakit akışında tıkanıklık
 • Kendini müşterilere iyi tanıtamamak. Reklama önem vermemek.
 • Girişim yerinin iyi seçilmemiş olması
 • Girişimcinin başarısızlığının nedenleri kendisinden kaynaklanabileceği gibi, kendi iradesinin dışında gelişen nedenlerle de olabilir. Bunlar;
 • Bürokratik engellerdir.
 • Finansal sorunlar
 • Öz kaynak yetersizliği
 • Faiz oranlarının, vergilerin ve sosyal sigorta primlerinin yüksekliği,

Girişimci Olma Nedenleri

Bir kişi aşağıdaki nedenlerle girişimci olabilir.
 • Gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır.
 • Para kazanma arzusu
 • Bağımsız çalışma isteği
 • Çalışmalarının maddi ve manevi karşılığını alamaması
 • Bir işi yapıp yapamayacağını görmek. Yani kendini kanıtlama arzusu
 • Bir hobiyi işe dönüştürmek
 • Kendi kendinin patronu olmak
 • Yaşadığı çevrede iyi bir statü kazanmak
 • Kendi zamanını kendisinin kontrol etme isteği
 • Toplumsal itibar sağlama
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunma  ve istihdam yaratma isteği.

Girişimci Adaylarının Kendilerine Sorması Gereken Sorular

 • Fiziksel sağlığınız ve yaşınız iş yapmaya elverişli mi, uygun mu?
 • İş hayatının zorluklarına dayanabilir misiniz?
 • Güvence eksikliği ile yaşayabilir misiniz?
 • İş deneyiminiz,  tecrübeniz var mı?
 • Takım çalışması konusunda ne düşünüyorsunuz ?
 • Kurumsallaşmaya önem verir misiniz?
 • Gerektiğinde yetki ve sorumluluklarınızı çalışanlarınızla paylaşabilir misiniz?
 • İnsan ilişkilerinde başarılı mısınız?
 • Hatalarınızı kabul etme erdemliliğine sahip misiniz?Zorluklar karşısında hemen pes eder misiniz?
 • İşinizi yürütme konusunda iddialı mısınız?
 • Para harcamayı biliyor musunuz?
 • Ticarette duygusallığa yer olmadığını biliyor musunuz?
 • İnsan yönetme konusunda belli bir birikime sahip misiniz?

KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCENİZİ YORUMDA BELİRTİN LÜTFEN

Daha yeni Daha eski