İş Kurmak İstiyorum Ne İş Yapabilirim?
İş Kurmak İstiyorum Ne İş Yapabilirim?

İş kurma sürecinde kişinin kendine önceliklikle kendine şu soruları sorması şart ! İşim ile kişisel koşullarım uyuyor mu? Eksik veya zayıf yanlarım nelerdir, bunları nasıl giderebilirim.İşimin piyasa koşulları var mı, nelerdir?İşim ile ilgili piyasa tecrübem var mı? Bu piyasada kendimi kanıtlayıp yer edinebilmem için özelliklerim nelerdir? Finansman durumum nedir? Ek finansman ihtiyaç duyarsam nereden, nasıl temin edebilirim? İş yerini kurarken bana kimler yardım edebilir? Eğer bu soruları sorduysa aşağıdaki başlıkları adım adım okuyarak iş kurmaya ilk adımını atmış olur.


İyi Bir İş Fikri Nedir?

İş, bir fikri satılabilir ürün veya hizmete dönüştürmektir.

İş Fikri: İnsanların ihtiyacı olan bir ürün veya hizmete dönüştürmektir.
 •  Potansiyel müşterilerinizi biliyorsunuz
 •  Ürün veya hizmetinize ihtiyacı olan yeterince potansiyel müşteriniz var.
 •  Ürün veya hizmetiniz rakiplerinizden farklı
 •  İş yapmayı seviyorsunuz ve belli bir hedefiniz var.
 •  İş için doğru insanları tanıyorsunuz.
 •  İşinizi doğru zamanda ve doğru yerde kuruyorsunuz
 • İş yapma beceriniz ve tecrübeniz var.

İyi Bir İş Fikri Nasıl Bulunur?

 • Piyasada bir boşluğu ve ihtiyacı fark ederek
 • Yeni bir ürün veya hizmet türü geliştirerek
 • Bir başkasının fikrini örnek alarak veya geliştirerek  (İyi bir örnek olmasa da)
 • Mevcut iki fikri bir fikirde birleştirerek
 • Oturmuş bir fikre yeni bir teknolojiyi adapte ederek
 • Coğrafi şartları inceleyerek
       İlginizi Çekebilir : KOBİ Nedir, Özellikleri Nelerdir?
 • Tarihsel, turistik ve kültürel ortamı inceleyerek
 • Sahip olduğunuz beceri ve yeteneklerden yararlanarak
 • Mevcut bir işletme satın alarak
 • Bayilik edinerek.

İş Kurma Süreci

 • İş kurma fikrinin hayata geçirilmesinde izlenmesi gereken süreçler vardır. Bunlar;
 • İyi bir motivasyona sahip olma(İş yapabilme isteği)
 • İş Fikri belirleme
 • SWOT Analizi yapma(Rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını inceleme)
 • Çalışma programı hazırlamak
 • İş fikrinin ön değerlendirmesini yapmak
 • İŞ fikrinin yapılabilirlik (Fizibilite) araştırmasını yapmak
 • İş planı hazırlamak
 • İşi kurmak
 • İşi geliştirmek veya büyütmek.
İş kurma sürecinde aşağıdaki soruların yanıtları aranır. Sorular yanıtlanırken girişimci gerçekçi olmalıdır. Bunun yanında iyi bir SWOT analizi yapmalıdır. Yani rakiplerinin güçlü ve zayıf yanlarını, kendisinin rakiplerine göre güçlü ve zayıf yönlerini gerçekçi yani objektif bir şekilde analiz etmelidir. Girişimci bu sorular yanıtlanırken her türlü duygusallıktan kendisini arındırması gerekir.

Girişimcinin kendisine soracağı sorular...
 • Ne üretilecek, nasıl üretilecek.
 • Üretim kaynakları nelerdir.
 • Kimler için üretilecek,
 • Potansiyel rakiplerin kimlerdir?
 • Ürün veya hizmet için talep durumu nedir?
 • Başarı kriteri nedir?
 • İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin karakterine uygun mu?
 • Ne tür bir girişim tercih edilmeli, bireysel mi ortak mı?
 • Mevcut bir işletmeyi devralmak mı, yeni bir işletme mi kurmak?
 • İş kurmak için zaman ve yer uygun mu?
İş kurmak isteyenlerin sahip olması gereken en önemli güç motivasyondur. Motivasyonu eksik olan yani iş yapma isteği olmayan bir girişimci gerek iş kurma sürecinde ve gerekse iş hayatında başarılı olamaz.


İş Fikri Belirlemek ve Çalışma Programı Yapmak

İş Fikirleri üç temel kaynaktan ortaya çıkar.
 1. Geçmiş deneyim
 2. Bilgi ve beceriler
 3. Piyasadaki fırsatlar
 • İş fikrinin belirlenmesinden, işin kurulması, ürün ve hizmetlerin ilk müşterilere ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçte yer alan araştırmalar, planlamalar ve uygulamaların eksiksiz ve tam olarak yapılmasıdır.
 • Girişimcinin bunu başarabilmesi için iş kurma sürecinin tamamını içeren bir çalışma programı yapması ve süreç boyunca bu programa sadık kalması ve onu geliştirmesi gereklidir.

İş Fikri Ön Değerlendirilmesi

 • İş fikirlerinin yapılabilirliğini araştırmak uzun süreli ve yoğun kapsamlı bir çalışmadır. Girişimciler iş fikirlerini yapılabilirlik araştırması detayında incelemeye almadan önce, genel özellikleri çerçevesinde kurulmalarına engel bir unsur olup olmadığını araştırmak zorundadırlar.
 • İş kurma sürecinde ön değerlendirme yapmayan girişimciler zaman ve para kaybederler.
 • Girişimcinin sahip olduğu iş fikrinin veya fikirlerinin uygulanmasında yerine getirilmesinde mümkün olmayan bir yasal gereklilik, izin ya da ruhsat sorunu var mı?
 • Girişimcinin kuracağı iş için özel bir belgi, beceri ustalık veya iş gücü girdileri var mı?
 • Girişimcinin kuracağı iş için yerine getirmekte zorlanacağı noktalar var mı?
 • İş fikrinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansman miktarının büyüklüğü nedir, bunun karşılanması olasılığı nedir?
 • Hedeflenen ürünlerin üretiminde teknik ve idari süreçlerin uygulanması nedir?
 • Girişimcinin temel başarı kriteri nedir?
      İlginizi Çekebilir : Girişimcilik Nedir? Girişimci Kime Denir?

Girişimci iş kurma sürecinde kurmak istediği işin, sektör, zaman, yer, müşteriler, makine ve teçhizat, iş fikri unsurlarına doğru bir şekilde sahip olduğundan emin olmalıdır.

İşi Kurmak

 • İşin Fiilen Kurulması
 • İş yerini kiralama
 • Makine, ve teçhizat  ve büro malzemelerinin satın alınması
 • Yasal Kuruluş işlemleri(Vergi dairesine kayıt, izin, ruhsat alınması gibi)
 • Kredi işlemleri
 • Personel temini
 • Deneme üretimi veya satış
Girişimcinin bundan sonraki hedefi işletmesini geliştirmek veya büyütmek olmalıdır.

İş fikri Belirlerken Nelere Dikkat Edilir?

İş fikirlerinin üç temel kaynağı vardır.
 1. Geçmiş deneyim,
 2. Bilgi ve beceriler
 3. Piyasadaki fırsatlar
İş fikri oluşturulurken :

Girişimci, eğer üretim alanında bir iş yapacaksa:
 • İthal edilen ürünler
 • Küreselleşmenin etkisi
 • İç ve dış piyasada satış olanakları ayrıntılı ve gerçekçi bir şekilde araştırılmalıdır.
Girişimci hizmet üretimi yapacaksa;
 • Büyüme olanakları
 • Doyuma ulaşmış alanların olmaması gibi özelliklere dikkat etmesi gerekir.
 • Girişimci eğer ticaret yapacaksa yani al, sat işi yapacaksa;
 • Rekabet durumu nedir?
 • Risk durumu nedir?
 • Yoğun beceri gerektiren bir iş mi?
 • Farklılaşma olanağı var mı?
İş fikri oluşturma bir vizyon işidir. İş fikri aşamasında girişimci özellikle aşağıdaki özelliklere önem vermelidir.
 • Pazar araştırması ve talep tahmini
 • Girdilerin arz ve fiyat durumu
 • İş için gerekli toplam maliyet nedir? (Tesis,  makine, teçhizat, iş gücü gibi)
 • Sabit yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı
 • Toplam finansman ihtiyacı nedir? Nerede ve nasıl karşılanacağı
 • Satış fiyatı ve satış miktarlarının tahmini
 • Satışın nasıl gerçekleştirileceği
 • İşin yasal çerçevesinin ne olacağı

Pazarı Tanımak

Pazar Nedir?
Bir ürünün veya hizmetin el değiştirdiği yere, bir başka deyişle arz ile talebin kesiştiği yere, bir başka ifade ile alıcı ile satıcının karşılaştığı her yere Pazar denir
Farklı bir ürün yaratabilmek ve piyasada yer edinebilmek için pazarı iyi tanımak gerekir. Bunun için de girişimci pazarı gözlemleyerek, yazılı ve sözlü anketler yaparak pazar araştırması yapabilir.
Bu Pazar bir dükkan, sokak, araba, vapur, tren, Pazar yeri, ev veya internet olabilir.
Pazarın özeliklerini anlamak için, girişimci öncelikle pazarın büyüklüğü, potansiyel müşteri özellikleri, müşterilerin satın alma gücünü, rakipleri belirledikten sonra bir hedef koymalıdır.

Pazar Araştırması ve Talep Tahmini

Planlanan pazarla ilgili olarak;
 • Müşteri profilini,
 • Talep düzeyini
 • Ödenebilecek fiyat düzeyini
 • Rakiplerin konum, ürün ve fiyatlarını
 • Aracıların çalışma şartlarını doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar.
 • Müşteri profili
 • Müşteri sayısı
 • Yaş dağılımı
 • Cinsiyet
 • Gelir ve eğitim düzeyi gibi özelliklerdir.
 • Pazar araştırması ve talep tahmini, toplanan veriler ile yapılan talep tahmini, işletmenin kapasitesini ve büyüklüğünü belirler.
 • Pazar Araştırmasında Girişimcinin kendisine soracağı sorular nelerdir?
 • Benim pazarım neresidir?
 • Pazarımın büyüklüğü nedir?
 • Rakiplerim kimlerdir, güçlü ve zayıf yanları nelerdir?
 • Fiyat ne olmalı?
 • Mesajım ne olmalı, bu mesajı hangi araç ve yöntemlerle duyurmalıyım?
Müşterinin İstediği ve Satın Alabileceği Ürünleri Yaratma
 • Satış ve pazarlamacılarla görüşün
 • Ürünü kendi istediğiniz gibi değil, müşterinin istediği gibi tasarlayın
 • Rakiplerinizin en çok veya ez sattıklarına bakın buna göre kendinize bir yol çizin ve tedbirlerinizi buna göre alın.
 • Bayi ve toptancılarla görüşün.
 • Tedarikçilerle görüşün.
 • Bağımsız araştırma hizmetlerinden destek alın.
 • Odalardan bilgi toplayın.

Pazar Araştırmasının Yararları

 • İş fikrinizin doğruluğunu belirlemenize yarayacaktır.
 • Ürettiğiniz ürünün veya hizmetin fiyatını belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Olası satış miktarlarını belirlemiş olacaksınız
 • Müşteri analizinde kullanılan 5N 1K (Ne, Niçin, Nasıl, Ne zaman, Kim) sorularını yanıtlamış olacaksınız.
 • Hedef kitleye dağıtım ve tanıtım yöntemlerini belirlemiş olacaksınız.
 • Firmanızın karşısındaki tehdit ve fırsatlar ve bunlara çözüm yollarını arayacaksınız.
 • Firmanın hedeflerini belirlemiş olacaksınız.

İş Planında Bulunması Gereken Planlar Nelerdir?

 • İşletmeniz ile ilgili bölümler
 • Sektörünüz ile ilgili bilgiler
 • Satış, pazarlama
 • Üretim
 • Yönetim
 • Finansman

İş Planında dikkat edilecek noktalar:

 • Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koymak
 • İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını gerçekçi bir şekilde belirlemek
 • Olası engelleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak ve çeşitli alternatifler belirlemek
 • Kararlı olmak ve kendine güvenmek, inanmak.
 • işletmecilik konusunda deneyimlerinizi, tecrübelerinizi iyi sergileyin
 • Satış planlaması ve sunum teknikleri oluşturun

İş Planının Yararları

 • İşletmenin genel bir görünümü ortaya çıkar.
 • Girişimci rekabet koşullarını ve finansal olanakları inceleyerek pazarlama planı konusunda bilgi sahibi olur.
          İlginizi Çekebilir : Sermaye Olmadan İş Kurmak Mümkün mü?
 • Tahmini hedefler ile gerçekleştirdiği hedefler arasında bir kıyaslama sağlar.
 • Girişimci yeni stratejiler belirler.
 • Finansal tablolar sayesinde karlılık analizleri yapar. Böylece kar ve zarar olasılıklarını görür.

KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCENİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Daha yeni Daha eski