KOBİ Nedir, Özellikleri Nelerdir?
KOBİ Nedir, Özellikleri Nelerdir?

İşletmenin aynı anda hem sahibi, hem de yöneticisi durumunda olan, çevresinin dışına çıkmamış lokal faaliyetlerde bulunan, yalnızca öz kaynakları ile finanse edilen işletmelerdir. Kobi, bağımsız bir kişi tarafından sahip olunan, işletilen ve üretim yaptığı alanda lider konumunda bulunmayan işletmelerdir.

İlginizi Çekebilir : Girişimcilik Nedir? Girişimci Kime Denir?

Kobi, kredi, personel, stok seviyeleri, üretim, servis, pazarlama ve satış gibi kritik kararların işletmede görevli uzmanlarının yardımı olmaksızın bir veya iki kişi tarafından alındığı işletmelerdir.

KOBİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 • Mikro işletme: On kişiden az çalışanı olan yıllık net satış hasılatı bir milyon liradan az olan işletmelerdir.
 • Küçük İşletme: Elli kişiden az çalışanı olan ve yıllık iş hasılatı, net beş bin liradan az olan işletmelerdir.
 • Orta büyüklükteki işletme: iki yüz elli kişiden az çalışanı olan ve yıllık satış hacmi yirmi beş milyon liradan daha düşük olan işletmelerdir.

KOBİLER (KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER) AVANTAJLARI

 • Günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmelerin katma değer ve istihdam oluşturmaları açısından  oldukça önemlidir. Son verilere göre ülkemizde istihdamın %78'ini kobiler sağlamaktadır.
 • Maaş ve ücretlerin %51.5 ini ,bir yılda yapılan cironun %64.8'ini, katma değerin %55.5 ni, toplam bürüt yatırımın%41.1'ini Kobiler  tarafından sağlanmaktadır.
 • Kobiler dinamik bir örgütlenme yapısına sahiptirler ve ekonomik yaşamın canlılık kazanmasına önemli katkıları vardır.
 • Değişen Pazar koşullarına uyum gösterirler
 • Pazardaki gelişmeler Kobiler tarafından kolayca algılanırlar.
 • Kobiler esnek bir yapıya sahiptirler ve talep değişimine çok hızlı uyum gösterirler.
 • Gider kalemlerinin sabit kısmı küçüktür. Bu nedenle krizlere dayanıklıdırlar.
 • İşletme içi bürokrasi azdır ve kararlar çabuk alınır. Bu da işletmenin işleyişini kolaylaştırır .Bu da işletmenin işleyişini kolaylaştırır
 • Kobiler değişime çabuk uyum sağlarlar ve yeniliklere açıktırlar
 • Tüketici tercihlerine daha çabuk karşılık verirler yani esnektirler.
 • Yöneticiler çalışanlarla çok yakın ilişki kurdukları için çalışanların motivasyonu yüksek olur. Bu da işletmenin verimliliğini artırır.
 • Kobiler büyük firmaların tamamlayıcısıdırlar.
 • Yenilikçi ve yaratıcıdırlar.
 • Kararlar çabuk alınır. Çünkü işletme içi bürokrasi azdır.

KOBİLER (KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER) OLUMSUZ YANLARI

 • Kurumsal olmadıkları ve yeterli sermayeleri olmadığından   %75 i ilk beş yılda batmaktadır.
 • Finansman bulma zorluğu
 • Teknik ve mesleki bilgiye sahip yöneticilerin bulunmaması
 • Pazarlama olanaklarının sınırlı olması
 • Enflasyon dönemlerinde hammadde ve yardımcı madde bulmalarındaki sıkıntılar üretimin düşmesine neden olmaktadır. Bu da Kobilerin zayıflamasına neden olmaktadır.
 • Kobilerde yetişmiş elemanların yeteri kadar ücret alamamaları onların büyük işletmelere kaçmasına neden olmaktadır.
 • Kobiler kurumsallaşmadıkları ve yöneticilerin profesyonel bir anlayışa sahip olmamaları nedeniyle muhasebe sistemine pek önem vermemeleri.
 • Dünyada yeni kurulan işletmelerin ilk beş yıl içinde ayakta kalma oranı %40 ile %20 arasında değişmektedir. Bu nedenle Kobiler için ilk beş yıl çok önem taşımaktadır.Bu dönemde karşılaşılan sorunlar şunlardır;
 • Profesyonel yönetim anlayışının olmayışı
 • İşletme sermayesinin yetersizliği
 • Dönemsel ekonomik krizler
 • Yıkıcı rekabet koşulları
 • Kuruluş yerinin iyi seçilmiş olmaması
 • Pazarlara entegrasyon yani uyum sorunları yaşamaları
 • Kobilerimizin geleceği ülkemiz adına çok önemlidir.Çünkü Hükümet İstihdam açısından yeterli gelmemektedir. Oluşan açıklar da kobiler tarafından desteklenmekte ve bir çok alanda iş imkanı sunarak büyük destek sağlamaktadırlar.
 • İstihdamı daha da artırmak için kobilere finansman sağlanmalıdır. Bu konu
 • 31.08.2018 tarihinde gündeme gelmiş ve bazı öneli noktalara atıf yapılmıştır.

Kobilere Finansman Şart;

Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ’lere 10 milyar TL tutarında yeni kredi imkanı sağlanmış olacağını açıklayan Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşma da kredilerle ilgili şu bilgileri verdi: 3 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz oda ve borsalardan temin edecekleri üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizi aylık sabitlenerek yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz sadece yüzde 22 olacak. Bir üyemiz en fazla  200 bin lira kredi kullanabilecek. Alınan Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Çekilen Kredinin yüzde 85’i Hazine tarafından desteklenecek.

İlginizi Çekebilir : İş Kurmak İstiyorum Ne İş Yapabilirim?

Daha da açık ifade etmek gerekirse Kobiler finansman sıkıntısı çekmeyecek.Bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 22-23 mevduat faizi ile karşılaşılmakta. Kredi kullanmak isteyen KOBİ’lerimiz ise bu faizin çok üstünde  yüzde 30’ları aşan faizlerle işlem görmekteler ama Destek Kredisi kullanılmaya başlayınca aylık 1,85, yıllık 22 faiz oranları olacaktır.  KOBİ’ler artık mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek.

KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCENİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Daha yeni Daha eski