Arda arda konkordato isteyen firmaların artışı alternatif fon kaynaklarına yöneltmiştir firma sahiplerini. Yine daha önceki yazdığım makalelerde yapılandırmaya giden ve iflasın eşiğinde olan bir kaç büyük firma dışında küçük ve orta ölçekli firmalardan bahsetmiştim. Bu gidişat işin ek önlemler almak için bugünkü makalemde alternatif fon kaynaklarının neler olduğu ile ilgili bilgi vereceğim.

Özel Sektör Tahvili ve Finansman Bonosu İhracı...


Özel sektör Tahvili ve Finansman Bonosu İhracı uygun koşullarının oluşması durumunda iyi bir borçlanma aracının yanında finansman kaynağı çeşitliliği ve vade uzatma faydaları sağlamaktadır.
Böylece kısa vadede de önünü göremeyen şirketler banka limitlerini kullanmadan,daha uzun vadeli ve teminat gerektirmeyen borçlanma araçlarını kullanabilmektedirler.


Kira Sertifikası İhracı...

Kira Sertifika Aracı daha yakın zamanda firmalara alternatif fon sağlamak amacıyla sermaye piyasalarında yerini almıştır.Satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa bağlı olarak ihracı ve oldukça temkinli bir yapıya sahip olması nedeniyle yatırımcılar açısından güvenli bir alternatif olarak daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.Daha açık ifadeyle bir Firmanın kendisine ait olduğu Gayrimenkulü kiralama şirketine devrinden sonra tekrar kendi firmasına kiralama suretiyle fon sağlamaktadır.

Şirketler İçin Alternatif Fon Kaynakları Nelerdir?
Şirketler İçin Alternatif Fon Kaynakları Nelerdir?

2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle Kira Sertifikaları, uluslar arası genel kabul gören sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine bağlı yeni kira sertifikası çeşitleri tanımlanmıştır.Böylece yerli ve yabancı yatırımcılar için farklı alternatif finansman kaynaklarına yatırım imkanı sağlanmıştır.

İhraç Yöntemleri

Özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları 2 şekilde ihraç edilmektedir.

Halka Arz Yoluyla Satış

Halka arzı yoluyla ihracı mümkün mümkün olan özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları Borsa Borçlanma Piyasası'nda bütün yatırımcılar tarafından alım satıma konu olmaktadır.

Nitelikli Yatırımcıya Satış

Şirketler halka arz etmeden de nitelikli yatırımcıya ihraç yapmaları mümkündür. Bu
yöntem kullanılarak  ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları Borsa Borçlanma
Araçları Piyasası’nda sadece nitelikli yatırımcılar için işlemi mümkündür. Nitelikli yatırım ihracı da 2 şekilde mümkün olabilmektedir.

Borsa Dışında Nitelikli Yatırımcılara Satış

özel sektör borçlanma aracı ve kira sertifika fiyatlarının planlı ve şeffaf bir piyasada rekabet şartları altında oluşmasını sağlamak amacıyla, söz konusu sermaye piyasası araçlarının Borsa da Borçlanma Araçları Piyasası’nda nitelikli yatırımcılar arasında ikinci el işlemlerde de kullanılması imkanı getirilmiştir.

Borsada Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında (NİP) Satış

Söz konusu sermaye piyasası araçlarını  Borsa bünyesinde kurulan Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı (NİP)nda satmaları mümkün hale gelmiştir. Satış esnasında veya satış süresinin tamamlanmasının ardından otomatik olarak Borsa Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlemi söz konusudur.

 Alternatif Fon Kaynaklarının Önemi

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası, menkul kıymetlerin ikinci el işlemleri,özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikalarının şeffaf,etkili bir piyasada işlem görmesini sağlayarak;

         İlginizi Çekebilir : Borsadan Para Kazanmak İçin İpuçları
  • Yatırımcılara güvenli ortam sağlamak

  • Borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına etkinlik kazandırmak

  • Firmaların uygun maliyetlerle borçlanmalarını mümkün kılabilmek amaçlamaktadır.


İhraç edilen piyasa araçları;tahvil,finansman bonosu,banka bonosu,varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve kira sertifikası gibi bir çok finansal araçlar bulunmaktadır sermaye piyasalarında.Bahsi geçen piyasa araçları Borsa İstanbul da işlem görebilmesi için mevzuatta düzenlenen şartları sağlamaları gerekmektedir.

KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCENİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Daha yeni Daha eski