Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon bir devletin para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesidir.Yani devlet tarafından ülke ekonomisine dışarıdan yapılan müdahale olarak da tanımlanabilir. Kuşkusuz hiçbir ülke para biriminin değer kaybetmesini istemez ancak devalüasyon yapılması da bazen ekonomik anlamda toparlanmalar olması için zorunlu bir hal alabilir. Bunun en önemli sebebi ekonomide dış ticaret dengesinin açık vermesidir. Ülke para biriminin diğer para birimleri karşısında değerinin azalması; satın alma gücünün zayıflaması ile birlikte ithal mallar alması demek ülke için eksi durumlardır.

Devalüasyon Nedir, Devalüasyon Olursa Ne Olur?
Devalüasyon Nedir, Devalüasyon Olursa Ne Olur?

Devalüasyonun Nedenleri

İhracatı arttırmak ve çok daha avantajlı hale getirmek için devalüasyona gidilir, yurt içinde üretilen malların fiyatlarında artış olursa yabancı para birimlerinden satın alma gücü kazanabilmek için devalüasyona gidilir, enflasyon kontrol altında tutulmadığında devalüasyona gidilir.

Devalüasyonun Etkileri

  • Devalüasyon oluşumu ile birlikte ihracat artar, ithalat da azalma olur. Dış ticaret açığında azalmalar başlar. Artan ihracatla birlikte ülkedeki milli gelirde de artış başlar. Ekonomi böylelikle bir dengeye ulaştırılmış olur.
  • Devalüasyon yapılmasının ana sebebi dış ödemelerdeki açıkların kapatılmasıdır. Bu da ithalatta daralma, ihracatta artma ile söz konusudur. Devalüasyon yolunda ithal mallarda fiyatlar yükseltilir ki, böylelikle ithalatı azaltma üzerine etki olsun bu da döviz tasarrufu sağlanmasıdır. Devalüasyonun olumsuz etkilerine gelince ülkede fiyatlarda artış durumu yaşanacaktır. Dövizle ödenecek olan dış borçlarda artmalar olacaktır. Özellikle tarıma dayalı bir ülke ise taleplerde düşüklük olacaktır.
  • Devalüasyon özellikle az gelişmiş ülkelerde gerçekleşirse enflasyon oranında artışlara neden olacaktır. Ayrıca ülkede yerli para açısından da borçlanmalar başlayacağından ve beraberinde artışlar olacağından; kurlarda yapılan değişikliklerle ödemeler dengesinde de etki yaptırarak dış denge etkilenmiş olur.
          İlginizi Çekebilir : Enflasyonla Mücadele Kampanyası Nedir?
  • Ulusal paraların değer kaybetmesi yani yüksek enflasyon yaşanması; aşırı alım pozisyonu yaratacaktır. Aşırı alım pozisyonu da doğal olarak daha fazla para ödeme daha fazla zarara girme demektir.
  • Sonuç olarak milli paranın yabancı para karşılığında düşürülmesi olan devalüasyon tamamen bir hükümet kararıdır. Burada olan durum en basit matematik haliyle 1 doların Türk Lirası karşılığı 2.27 TL iken bunun 2.85 TL e çıkarılması halidir. İşte bu tablo ile birlikte o ülkenin iç ve dış değerinde düşüşler hızlanır. Bu durumun devam etmesi hali ise ekonomi açısından büyük zarardır.

KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCENİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ

Daha yeni Daha eski